Ossów (Cud nad Wisłą)

Polska w swojej historii niejednokrotnie odgrywała strategiczne role, dlatego też dziś nasz kraj obfituje w szereg rozmaitych zabytków o znaczeniu zarówno historycznym, jak i kulturowym. Liczba zabytków jest naprawdę zadziwiająca, niestety nie wszystkie cieszą się należną sławą. Jest to głównie spowodowane brakiem środków na odpowiednie odrestaurowanie, przygotowanie na przyjazdy turystów i wreszcie wypromowanie miejsca. Jednym z takich miejsc jest z pewnością Ossów położony w gminie Wołomin. Ossów w swej historii odegrał niemał2 znaczenie, a mianowicie, w roku 1920 był miejscem Bitwy Warszawskiej. Podczas to tej właśnie bitwy wojska polskie niespodziewanie pokonały wojska bolszewickie. Fakt ten odegrał niemałą rolę w historii i miał szczególnie istotne znacznie, dlatego też Bitwa Warszawska została określona mianem „cudu nad Wisłą”, które do dziś dnia znane jest każdemu Polakowi i pojawia się w wielu podręcznikach historii. Sam Ossów jest dziś wsią, a w miejscu bitwy znajdują się jedynie kaplica upamiętniająca samą bitwę, cmentarz wojskowy oraz krzyż, znajdujący się w miejscu, gdzie zginął Ksiądz Ignacy Skorupka- kapelan wojsk polskich. Będąc w pobliżu warto odwiedzić te miejsca w Ossowie.