Turystyka- motywy podróży

Turystyka jest bardzo rozwiniętym sektorem współczesnej gospodarki, który niewątpliwie przeżywa swój rozkwit. Podróżujemy coraz częściej, głównie dlatego, że nas na to stać. Podróżujemy kierowani różnymi pobudkami i motywami, stąd też główny podział turystyki oparty jest właśnie o cel i motyw podróży. I tak wyróżniamy między innymi: turystykę poznawczą, turystykę wypoczynkową, turystykę kwalifikowaną, turystykę zdrowotną, turystykę ...

Turystyka po drugiej wojnie

Turystyka jest obecna w życiu ludzkości już od czasów starożytności, nie mniej jednak to właśnie teraz niewątpliwie przeżywa największy swój rozkwit. U początków swego istnienia turystyka motywowana była przede wszystkim aspektami wyznaniowymi i religijnymi. Dopiero z czasem wykształciła się turystyka uzdrowiskowa, wypoczynkowa i rekreacyjna. Do wieku dziewiętnastego sama turystka była nieraz uciążliwa i mocno ograniczona, ...

Przełom w rozwoju turystyki

Turystyka niewątpliwie przeżywa obecnie swój wielki rozkwit- cieszy się zainteresowaniem wielu dyscyplin naukowych oraz rosnącą popularnością społeczeństwa, które wręcz rozkochało się w podróżowaniu. Trzeba jednak wiedzieć, że turystyka bynajmniej nie jest dziedziną nową, wykreowaną przez współczesność. Wręcz przeciwnie, towarzyszy ludzkości już od czasów starożytności. Oczywiście turystyka nie od razu była tak doskonale rozwinięta, jak dziś, ...

Rozkwit turystyki uzdrowiskowej i wypoczynkowej

Turystyka w ostatnich latach szczególnie dynamicznie się rozwinęła i stała się obiektem zainteresowań wielu nauk. Trzeba jednak wiedzieć, że dziedzina ta nie jest dla ludzi nowością, wręcz przeciwnie, nieobca była ludzkości już w czasach starożytności. Wówczas to przybierała głównie charakter religijny i motywowana była aspektami wyznaniowymi. W średniowieczu turystyka religijna jeszcze bardziej się rozpowszechniła, jednak ...

Historia turystyki

Turystyka towarzyszy ludzkości już od czasów starożytnych, przy czym w czasie tym dominowała zdecydowanie turystyka o charakterze religijnym. W średniowieczu religijny charakter turystyki jeszcze bardziej przybrał na znaczeniu, głównie z uwagi na panujące w tym czasie światopoglądy, stawiające na wysokim miejscu w hierarchii ludzkości sprawy związane z wiarą. Tak więc miejsca o szczególnym znaczeniu religijnym ...