Rozbudowany podział turystyki

Turystyka jest bardzo rozwiniętym działem, którą w ostatnim czasie zainteresowało się wiele dziedzin nauk. W związku z tym powstały naukowe „oprawy” turystyki- pojawiła się definicja turystyki, próba jej podziału i wiele innych zagadnień. Jeśli chodzi o podział i klasyfikacje turystyki, należy uwzględnić bardzo wiele czynników. Główny podział obowiązujący obecnie dotyczy motywu podróży, warto jednak wiedzieć, że jest również wiele innych kryteriów. Należą do nich na przykład liczba turystów, która dzieli turystykę na turystykę indywidualną bądź zbiorową. Innym kryterium może być i wiek uczestników- turystyka seniorów, szkolna, młodzieżowa, studencka i inne, w zależności od grupy wiekowej. Pod uwagę może być brany również branża czy działalność i zawód samych turystów. Ze względu na środek transportu można wyróżnić turystykę kolejową, autokarową czy lotnicza, a nawet pieszą, konną, rowerową i tak dalej. Analizując z kolei czas pobytu można podzielić turystykę na długo- i krótkoterminową. Miejsce zakwaterowania również nie pozostaje bez znaczenia, można bowiem dokonać w tej kwestii podziału na turystykę hotelową i para hotelową. Jak więc widać, podziału turystyki można dokonać uwzględniając właściwie każdy jej aspekt.