Turystyka poznawcza

Turystyka poznawcza jest jedną z form turystyki, cieszącą się dziś niemałym zainteresowaniem. Jak sama nazwa wskazuje, turystykę poznawczą motywują przede wszystkim chęci poznania czegoś, najczęściej świata przyrody bądź też odrębności kulturowej. I tak na przykład w skład turystyki poznawczej, związanej z przyrodą wchodzi między innymi tak zwany birdwatching, polegający na obserwowaniu ptaków w ich siedliskach i naturalnym środowisku. Innym przykładem może być geoturystyka, która z kolei dotyczy poznawania różnych form geologicznych, w tym również i kopalń. Turystyka poznawcza obejmuje wiele dziedzin, takich jak podróże krajoznawcze, turystykę polarną, safari i tym podobne. Jednak turystyka poznawcza obejmuje również i bardziej nietypowe, wręcz zaskakujące cele. Na przykład turystyka filmowa obejmuje podróże do miejsc, w których nakręcane zostały słynne filmy, czarna turystyka związana głównie z podróżowaniem do miejsc szczególnie kojarzonych ze śmiercią, jak Auschwitz, czy strefa Ground zero, turystyka wolontariuszy mająca na celu nie tylko poznanie świata ale także niesienie bezinteresownej pomocy i wiele innych. Dodatkowo możemy wyróżnić turystykę etniczną, kulturową, kulinarną itp..